Total Pageviews

Tuesday, March 8, 2016

Vir Frans-Albert

Pappa se krulkopseuntjie
Waar kry ek die woorde
Hoe soek ek die akkoorde, 
om te sê,
vir jou te sê
hoe lief ek jou het.

En pappa se groenbruinoog
met mooi tandjielaggies
en handjies so saggies
as ons lê
wil pappa sê
hoe lief hy jou het.

Want jy bring vreugde in my dag
met jou seuntjiekleuterlag
En jou armpies 
om drukkies te gee.
Want dit is 
wat Jesus ons leer.

Pappa se hartgeskenk
hoe maak pa, dit nodig
in liefde so gelowig
om te doen
ja te sê
hoe lief ons jou het.

Want jy bring vreugde in ons dag
met jou harteliefdesprag
En jou hartjie
om Jesus sin te maak.
O, Here 
verhoor tog ons saak.

En Abba in die Hemel
U is onse Vader
deur Jesus, u te nader
om te vra
ja te vra
verhoor my gebed

Want hy bring vreugde in ons dag
met sy harteliefdesprag
En sy hartjie
om Jesus sin te maak.
O, Here 
verhoor tog ons saak.
O, Here
verhoor tog ons saak.

[** Lied aangepas na eerste probeerslag]


video


Thursday, February 25, 2016

'n Liefdesblom in my lewe

My vrou is my blom.
My liefde in rooi.
Getooi, getemper
en altyd mooi.

Mooi van hart en
mooi van natuur,
met 'n sagte oor
in my wroegingsuur

My vrou is my gawe
my geskenk van bo.
My vrou is my bolla
en dis nou maar so!

Dankie Here God
vir hierdie sielsvenoot.
U genade en guns
was vir my groot!Wednesday, February 24, 2016

Jammer, jammer. Ek is jammer.

Ek wil voor jou kom staan
My borskas oopskeur
my hart uitpluk
en uitpak voor jou genade

Ek wil kom staan
en die drek uitdruk
opgegaar in die verlede
en 'n boetedoening smeek

Ek is jammer
innig jammer.

Die satan het sy aas gehou
ek het geeet.
En nou's ek siek
Siek oor die verlede

Ek was oopegevlek
het losgebreek.
By God omvergifnis gesmeek
en genade ontvang.

Ekke is jammer
innig jammer.

Ek soek steeds rus
'n gedagterus
Maar meestal
rus vir my siel.

'Rus my siel'
'Jou God is Koning'
'Orals'
'voer Hy heerskappy'

Laat die woorde
waar word
ook in my
Amen
Monday, February 1, 2016

In nabetragting oor een Nederlandse gesegde, en my eie tong.

Ek is jammer!
Regtig jammer.

My woorde was ongepoets,
my gedagtes ongekunsteld,
en my spraak gewortel in 
myself
my eie ek. 

My woorde was nie opbouend nie,
het nie liefde verkondig nie
het nie hoop in gehad nie
en was verkeerd.

My gedagtegang was gewronge, 
gedwonge om te doen wat ek 
nie wou doen nie, en nie wou sê nie
Maar na die uiting was dit te laat.'

En nou is ek spyt, 
regtig spyt, in nabetragting,
in wakker lê op my bed.
Jammer ek het jou seergemaak.

Ek is jammer,
Regtig jammer.

Elke goeie gawe wat die Here die mens gee
gee hy om Sy wil te doen, en niks meer.
Of dit nou is in watter daad ook al.

Christus, Jesus was vir kinders
van waar ookal, van wie ookal.
In elke volk en taal.
'Laat die kindertjies na my toe kom
en moet hul nie verhinder nie.'

Jammer vir my woorde!
My siel betreur die steeds.

Vergewe Here.
Ek is regrig jammer.

*~*~*

(Via de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie)

Wednesday, December 23, 2015

Gisters

Die vergete gisters se spookasems
skreeu uit die verlede,
vandag 
en dryf die vreugde weg.

Die spookasems hang dit 
aan 'n gedagteklok, wat
ding, dong,
Ding, Dong,
DING, DONG.

Die vergete gisters 
aangedryf
deur die engel van 
die duisternis.

Kom Lig
Kom Liefde
Kom Rus
Kom Gou
Kom GEES
Kom JESUS

nou

asseblief

Amen

Thursday, December 10, 2015

In U groot barmhartigheid

Liewe Here
Almagtige God
verhoor my in U groot barmhartigheid.
God met 'n gewillige arm, en betroubare oor.
Luister asseblief na my
Dit smeek ek met trane en hulpgeroep tot U.

Dit weet U,
in die krenklikheid en versugtinge van 
my siel.

Gee tog dat die Urija's in my lewe
steeds lewend U sal vind, en U sal ken.
Dat hulle vir U oopmaak en saam met U maaltyd hou.
U ken hulle.
U ken my.

U was Dawid eens genadig
Wees genadig ook
vir hulle en 
vir my.

Teen U het ek gesondig, teen U die Here!

Maak Natan se woorde ook waar vir my
laat dit bloei en laat dit bot
en wortelskiet in my siel.

"Die Here het jou Sonde vergewe"
Pak op jou draagbaar
Loop
en Leef die Lewe!

Amen!

============
In retrospek
(Ef 2:1-10), klem v4

Thursday, June 18, 2015

Oproep

My lewensdoek is oorskadu, met donker vlekke
wat ingevreet het soos suur in my mensweessiel.
Dit is soos 'n kaal en barre vuil metaal 
ontbloot aan die natuur
en dinge van die
brullende leeu.
Vermom in spoegjasskaapklere
gelap met venneindheit
voorgegee as mooi
met 'n tong van skuurpapier
en toegeplak met haat.

Die leeu lek aan my
en laat 'n blinkvlek oop
wat gou 
die blink morfeer
in roes en vrot.

Gee asseblief tog Here
helende salf
'n Arm na die water
en 'n oor

Luister na my hulpgeroep
in diepe doodse stilte
en die rol van 'n traan
uit my siel.

Nêrens 
O God!
nêrens
waaragtig
waaragtig
nêrens

kom my hulp en heil vandaan
behalwe van U nie.

Hoor my aan!


U roesbevlekte 
skepselkind.