Posts

Showing posts from September, 2012

Vir my eie kop, oor ewolusie

Heb_11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

En as Jesus self sê:

Mar 10:5-6  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe,  maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak.

Wie is ek om te stry dat God my gemaak het.

En as jy in evolusie glo, moet jy teen die Bybel skop oor die volgende perikoop:

Gen_1:24-26  En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die h…

Vergewe Here

Vergewe tog Here;
Asseblief, as my woorde vetkryt teen 'n swartbord is.

Dit is gedagtes, dit is woorde, woorde in grepe êrens om en in die wolk.
Maar dit is my woorde Here.

Woorde uit myself,
nie woorde in groepies voor ander nie.
My woorde, soos 'n boek.
Vergewe die skewe koringare, in U gekamde koringoesveld.

En dankie dat ek mag weet: dat ek enige tyd U genadetroon mag binnegaan:

Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.(Heb 4:16) 

Dankie dat U genadige hoëpriester is. En ook my God is.

Amen.

It all starts somewhere......

Image