Posts

Showing posts from January, 2012

Foreign, Foreign everywhere!

There are foreign objects in my body
there are foreign objects in my domain
there are foreign objects in my existance
the foreign objects causes pain

There are foreign thoughts in my being
there are foreign concepts unexplained
there are foreign feelings so overwhelming
the foreign things evil ordained

It kindles anger
it promotes strain
it brings heartache
all in vein

Dear GOD!
Remove the strain
take the pain
So that I,
may gain

Your peace.....

Pilippians (4:7)

Ek is jammer, maar wil graag sê. (Nadenke oor 'n stelling)

Hoe druf jy dit sê!
En wie dink jy is jy?
Dat jy met jou woorde houding kry.
Belangrike mense is seergemaak
hard deur jou woorde aangeraak!
Goeie mense vir God se saak.
Hul egos, en eer is aangetas.
Die skoen het gepas
Ai! wat 'n groot las.
Die arme dissipels
met vissiename
geblaas en geset in glas.
Hoe druf jy dit sê!


Hoe durf jy dit sê!
Herhaal tog weer!
Kan jy dit sê
wat makeer?

"Dat almal nie hier werk
vir die regte redes nie"

Wie dan wat,
en hoe dan wie?
Gee jou redes
anders moet ons
praat.
Oor jou verkeerde
houdingsdaad.

My liewe liewe liewe mens,
in retoriek
volg die repliek.

Die antwoord is so opsigtelik.
In die kyk en die staar en elke blik.
In blinke motors oorteffelik.
En in titelletters al te dik.
In die vergaderings agter geslote deure.
Die geskreeu op kinders soos masjien gewere.
In die pos en sy vae omskrywing.
In die houdings
die loop
goeie salaris.
Die onderlingse geskinder
as alles klaar is.
En volgende keer as
iemand sy salaris kry.
Teenoor wie en
teenoor wat verantwoord hy?

Dalk moet ons net…