Posts

Showing posts from November, 2011

Gedig oor skyn

Proffessor Doktor
Domme ding!
Wat skynretoriek
jou woorde sing.
Jou woorde toon
geen insig nie.
Want logika
die het jy nie.

Professor non-Doktor
Edele meneer!
Wil jy ons
met jou wysheid leer?
Jou lering is 'n
politiekspel
So waar so reg
so uit die hel!

Professor Doktor
met jou 'fancy' brille.
Jou oë is toe
soos lichi skille.
En êrens in jou
skedel heen
glo jy jou eie
leuen!

Gedenk tog aan haar ook Here

Liewe Here

My gebed gaan uit, na haar wat seer het
wat dalk twyfel in haar oog het
en pyn deur haar liggaam heen

Wees u tog genadig Grote God
en dink goedhartiglik aan haar lot
en tree in met herstel

Amen


En hoekom nou weer.....

Die amper skyn van die kennislewe, beboek gebind, in woorde wese. Hier iewers tussen blaaie heen, en kennis vasgeleg tussen woorde. Sit ek en wonder.... hoekom, waarom en waarheen... [Facebook post 15 November at 08:41]