Posts

Showing posts from January, 2011

O tyd! en ewigheid

Image
Dit is 'n Fatale plek hierdie!
Die aarde met sy tydsgebondenheid,
en die genadelose tyd maak almal seer
van staatspresidente,
en die van koningsparlemente.
Niemand op hierdie aardse opera teater
vol van hartseer,
verdriet,
en die onverwagte
is nie
'n slagoffer
nie!

Dit is 'n Brutale plek hierdie
En tyd is genadeloos, met al sy kontakte
oor al die wêreldgrense heen,
almal is in hierdie tyd
deur die aardse baan na die ewigheid.
Niemand op hierdie aardse speelvlak
vol van haat,
verwyte,
en die onbeplande
spring
dit vry
nie!

Maar wat sal ons gevolgtrekking wees?
En wat sal ons kan sê
teen hierdie fatale pandemie
vol brutale listigheid.
Ek weet nie
maar dit weet ek:
Geen niks,
alleswaar niks
of iets anders
kan ons van
die liefde van
ons God skei
nie!

[Opgedra aan almal wat in hierdie week deur 'n swaar tyd was, en nog sal wees...]

Evangelie-prrek-Pleidooi

Agge Nee, togga Dominees
Agge Nee!
Agge Nee!
Was vanoggend die beste wat jy vir die koninkryk kon gee?
Was dit regtig?

My hart is gebroke
en my siel is ontstoke
jou boodskap was leeg!

Agge Nee, Togga Dominees
Agge Nee!
Agge Nee!
Waar is al jou jare se opleiding vanoggend heen,
en ons kerk se teologie van redding?

En waar was jou perikoop
jou bybelse mikroskoop
om in siele in te grawe?

Agge Nee, Togga Dominees
Agge Nee
Agge Nee!
En wat van die mense wat vanoggend die eerste
maal , na jare dalk weer in die kerk was?
Die herderloses!

Wat van hulle?
en wat van hulle wat goddeloos ronddwaal
Sou hul werklik kon besluit om vanoggend die Here te kies?

Agge Nee Togga Leraar
Agge Nee
Agge Nee!
Ek het gesien hoe party van die oue's hulle koppe skud
en met steeds dowwe oë uitstap.

Want: Op jou lering kon ons nie Amen sê nie
en ek dink nie dit is wat die Here sou wou hê nie.

Asseblief Liewe Dominee
Asseblief
Asseblief
Herdenk tog weer jou bevestigingsbelofte
Jou eie persoonlike preekgelofe

Jy's deur God in hierdie koninkryks…