Posts

Showing posts from December, 2015

Gisters

Die vergete gisters se spookasems
skreeu uit die verlede,
vandag 
en dryf die vreugde weg.

Die spookasems hang dit 
aan 'n gedagteklok, wat
ding, dong,
Ding, Dong,
DING, DONG.

Die vergete gisters 
aangedryf
deur die engel van 
die duisternis.

Kom Lig
Kom Liefde
Kom Rus
Kom Gou
Kom GEES
Kom JESUS

nou

asseblief

Amen

In U groot barmhartigheid

Liewe Here
Almagtige God
verhoor my in U groot barmhartigheid.
God met 'n gewillige arm, en betroubare oor.
Luister asseblief na my
Dit smeek ek met trane en hulpgeroep tot U.

Dit weet U,
in die krenklikheid en versugtinge van 
my siel.

Gee tog dat die Urija's in my lewe
steeds lewend U sal vind, en U sal ken.
Dat hulle vir U oopmaak en saam met U maaltyd hou.
U ken hulle.
U ken my.

U was Dawid eens genadig
Wees genadig ook
vir hulle en 
vir my.

Teen U het ek gesondig, teen U die Here!

Maak Natan se woorde ook waar vir my
laat dit bloei en laat dit bot
en wortelskiet in my siel.

"Die Here het jou Sonde vergewe"
Pak op jou draagbaar
Loop
en Leef die Lewe!

Amen!

============
In retrospek
(Ef 2:1-10), klem v4