Total Pageviews

Tuesday, February 26, 2013

My hulp kom van die Here.

Ek wonder of ek in trane sal verdrink,
of my hande sal opslaan na die Hemel?

Waarvandaan sal daar vir my hulp kom?
My hulp kom van die Here!

Sal ek hardloop na 'n selfhelpboek
of my vergryp praatjies?

Waarvandaan sal daar vir my hulp kom?
My hulp kom van die Here!

Help HERE!!

Friday, February 15, 2013

Geagte meneer die vakadviseur

Geagte Meneer die vakadviseur
Dit is jy wat jou onderwysers
moet bystaan in leer

Maar ongelukkig die,
dit kan jy nie

want self leer en inspring
dit wil jy nie

Jou salaris kry
Dit kan jy wel,
en belangrik blyk
dit doen jy snel.

Geagte Meneer die vakadviseur

Dit breek my hart
my gemoed middeldeur

Dit is tyd dat jy
jou sokkies bekeer
Jou kousies optrek
en self leer
Anders is jy niks
meer as 'n dief nie!
Thursday, February 14, 2013

cf, woorde, cf (n.d.) stuk

Here ek is moeg!
Dit vreet aan my, vir 7 jaar al

Jaar in
Jaar uit

Die nuwe jaar sal beter sĂȘ ek
Jaar in
Jaar uit
Sonder hulp
Jaar in
Jaar uit

Nog 'n paragraaf
Nog 'n verwysing
Nog 'n stuk
nog 'n kruising

Hompe en hompe
se rondgepraat
deurmekaar
se omgooiraad
met nog so tikkie by

Here,
dit is
te veel
vir my


Help my!
Laat dit 
einde kry

ASSEBLIEF HERE!!