Total Pageviews

Tuesday, September 18, 2012

Vir my eie kop, oor ewolusie

Heb_11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

En as Jesus self sê:

Mar 10:5-6  En Jesus antwoord en sê vir hulle: Vanweë die hardheid van julle harte het hy vir julle hierdie gebod geskrywe,  maar van die begin van die skepping af het God hulle man en vrou gemaak.

Wie is ek om te stry dat God my gemaak het.

En as jy in evolusie glo, moet jy teen die Bybel skop oor die volgende perikoop:

Gen_1:24-26  En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Nie, na-aap, na-aap, na-aap......... Miljoene jare dan mens nie.... En wat van die arme ape wat steeds hier op aarde is, hoe moet hulle nie voel nie? Hulle het 'n 'raw deal' gekry. [Dalk moet hulle 'n unie stig en by die menseregtekomissie gaan kla?]

As ek oor dermiljoene jare moes onstaan het, ek ek dit moet glo. Hoe lank kan my redding proses dan nie wees nie? Ons word dadelik gered, as ons tot bekering kom en die deur opmaak as Christus kom aanklop aan ons hart. As tyd iets anders moes beteken, kan Christus dalk jaaaaare, dalk duisende jare vat om die deur oop te maak, en dan sou dit meen dat sou ek teen daardie tyd, lankal in die verderf was.
 
My verlossing is gebaseer daarop dat ek die volle woord van God aanneem, Sy skrif hier op aarde as handleiding vir die mens.My een vriend sê altyd, as die mense sukkel om die eerste gedeelte van die Bybel te glo oor die skepping: Watter ander dele sukkel hulle ook mee?

NÉÉ: 1Titus 4:9  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word;

Ek glo dit... dit is dit :-)

*~*~*

Ek het hierdie stuk geskryf vir myself nadat ek hewige tëekanting gekry het omdat ek 'n (? en 'n skakel na 'n vorige post en my eie komentaar daarop:) gemaak het oor 'n prent wat evolusie as wetenskaplik voorhou.

Vorige posts en kommentaar:
http://bertiebuitendag.blogspot.com/2012/05/evolusieleuen.html

en daar is in baie duidelike terme aan my gestel is dat ek moet: "wake up and smell the roses"

Ek glo die Bybel! en hou baie van God se rose op aarde.  


Monday, September 17, 2012

Vergewe Here

Vergewe tog Here;
Asseblief, as my woorde vetkryt teen 'n swartbord is.

Dit is gedagtes, dit is woorde, woorde in grepe êrens om en in die wolk.
Maar dit is my woorde Here.

Woorde uit myself,
nie woorde in groepies voor ander nie.
My woorde, soos 'n boek.
Vergewe die skewe koringare, in U gekamde koringoesveld.

En dankie dat ek mag weet: dat ek enige tyd U genadetroon mag binnegaan:

Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.(Heb 4:16) 

Dankie dat U genadige hoëpriester is. En ook my God is.

Amen.

Monday, September 3, 2012

It all starts somewhere......


It all starts somewhere with something.... 

I was in standard 6 (1991) and I got my first desktop PC. A 268 with 16MB of ram, and something very WOW for those days a VGA colour screen. In our school library Mrs  ‘Antonietes’ our librarian (please forgive the spelling), which I came to admire and had a great deal of respect for , showed me the a book, on computer programming.  And there it all started I was hooked, the book was filled with pictures (I always learn much better form pictures than form just text) and small examples. The schools computer studies teacher was also my math teacher and he also encouraged me a lot.  I was not one of the high flyer kids at school in those days due to various reasons, but still I enjoyed the book and another book which was also in our library. Only a selected few got chosen in Std 7 to continue with Computer Studies (CS) in St 8 to matric. Of course I also applied, and was duly rejected. Only the best can do CS, and you are not good enough. (In other words…. To dumb).  After lots of tears prayers, and even considering other schools, Mr Kemp gave me a chance.  And the rest is history. I have never considered myself the best, never but know I am good at something, everybody is, and for me it is teaching programming.

A few days back I told this story to a set of teachers who asked how and what tool could they use to select learners for IT… and I said…. ‘None! Nothing measures motivation and the will, not to be the best; but to succeed. ‘This I learned from someone I respect dearly i.e. Mrs HG Erasmus.   I told my story, and it is always one which makes me very emotional… And in the audience I noticed two teachers laughing and joking…

I am not the best programmer, nor am I the best teacher. In fact I am an average teacher, with average programming skills compared to many other out there, but I know have a heart and passion. And this I learned from other great people in my life like my once lecturer Mrs Correlie Pretorius and now colleague whom I still consider as the best programming teacher examples ever. She is till my lecturer but not in programming as in life.

I often base my own lectures on the way that she teaches, including the subtle jokes and nuances. And that; I admire.

I have a passion for teaching and teaching programming. Not only for the kids who do have the potential to be the next best winners at the computer science Olympiad, but also for the kid from a rural township who drives 300 kilometers to attend a workshop. As well as the kids who attempts IT at a school without a teacher, because their hearts want to.

I am also passionate about programming and logical skill development. I strongly support the notion that; a country with citizens with a little more logic will have a lot more prosperity. 

Yesterday one of my best friends in school (which is a year older than me and still one of my best friends), who was also one of my friends with the same teachers I had, bought me a present from their church basaar book table, and low and behold… It is the book that started everything which honed my career and passion 21 years later.  :-)  Thanks Henk-Jan :-)