Total Pageviews

Saturday, April 3, 2010

Hande

Vandag mis ek verkrenkte hande
Wat uitstrek na die horison
Om my ou hand te trek al nader
vanwaar my eie redding kom

Vandag mis ek die oue hande
wat maklik, eerlik waardig is
Om 'n arm om my nek te sit
En saam op kniee, my God te bid

Vandag droom ek van oue hande
Wat eens, so waar as waarlik was
My aangeraak het o so sag
Vir my gebid het dag na dag

Vandag mis ek die ware wete
Dat ek met al my krenklikheid
Ook kan gaan na oue hande
van sondewegvergetenheid!

Thursday, April 1, 2010

Sending sê jy vir my? Sending?

Is dit hoe sending tog moet wees?
Die werking van die Heilge gees?
In baie Rande saamgevat
geboek, gebind gepreek gerat!

In baie kamers saamgebring
en plek, plek in 'n kleine kring
word waarheid oor en weer vertel
gesnik, getraan, getroos.

Is dit dalk sending? Durf ek vra?
As organogramme alles dra
Waar, dit en dat die wyse is
gedoen, gedaan, laat staan!

In hierdie grote samekoms
Gedenk tog aan die wederkoms
En eenmaal weer tevore
Gesëen, gered, nie meer verlore!

Mag Here weer U Naam
Ons dreng na u tesaam
Waar U as meester Here is
Gedink, gedaan, en ongedwonge
Uitgestryk, en onverwronge!

Is dit die werking van die Heilge Gees
Is dit hoe sending tog moet wees?
O Here neem ons harte saam,
en gee vir ons een skopus:
U Almagsgenadenaam!
Ongedwonge Onbeskaam!