Total Pageviews

Monday, March 23, 2009

In die Bastion van Afrikaanse onderwys in 'n Engelsgefundeerde skool


Vandag is ek dankbaar. Dankbaar vir baie dinge en die wek was ook een van daardie weke wat ek nogal konrefelkteer oor die lewe. Om meet e begin kan ek sê: Dankie HERE. Dankie, uitbundig dankie vir al die genade wat U so mildelik aan my bewys. Vandag (Saterdag 21 Maart) is ook Maggie se begrafnis. Dit was nogal lank voordat sy begrawe is. Ek sit stil en dink vanoggend weer aan haar. Dit is nou 7:28. Ek sit ook in van die allersnaakste of allerongewone plekke, of so dink ek. Ek sit in die rekenaarlabarotorium van Grey College, in Bloemfontein. Ek het hierdie week die voorgeg gehad om so ‘n ietsie van die skool te beleef tydens my aanbieding van ‘n werkswinkel aangaande Delphi vir die skole in die omgewing. Ek geniet sulke werkswinkels terdeë. Dit is vir my lekker om te sien hoe party kinders se oë ophelder as ‘n mens sekere moeilike konsepte aan hulle verduidelik.

Ek geniet die mense, ek geniet die onnies en ek geniet die hele gedagte daaraan dat ek ook in kinders se lewens iets kan beteken. Dit is in die eerste plek ‘n voorreg en in die tweede ‘n gawe van Bo. Ek is dankbaar dat die Here toelaat dat ek die geleentheid kan he vir sulke werkswinkels. My besoek aan Bloemfontein van woensdag af was egter tweeledig. Ek het die Vrystaatse landboudepartement ook besoek vir inligting en onderhoude aangaande my studies. Ek is dankbaar en bly om ook navorsingsdata te kon versamel uit hierdie deel vann ons land.

Ek het oorgebly in die gastehuis op die Grey College kampus. Met die eerste oogopslag was die skool se opset nogal vir my ‘n paradoks, ‘n “Engelse” skool met ‘n groot Afrikaner aanslag. Die eerste aand by die skool was nogal vir my ‘n werklike iets mooi. Die gastehuis waarin ek bly is ‘n samevoeging van twee ou koshuiskamers of so raai ek. Dit is mooi opgemaak, en netjies. Die eerste ding wat ‘n mens egter sien as ‘n mens die hoofdeur na die vertek toe oopmaak is....... die denktroon. Hehe. Die kamer het ‘n TV en iemand anders besluit vir jou na watter DSTV kanaal jy nou kyk.  Dit is egter steeds mooi. Die eerste aand so ongeveer 21:00 het al die seuns van die een koshuis (daar is volgens my kennis 3 senior koshuiste op die GC kampus terrain) saamgekom om ‘n Christelike lied saam te sing. Dit was mooi om die vermening van die amper en nog nie so amper mansstemme te hoor. Dit skool is erg, en diep gewortel in tradiesie. In die een hand het ek ‘n tipe van ‘n awersie daarin maar in die ander hand steek daar tog iets mooi en deugsaam daarin. Die gedagte dat die skool so eksklusief geword het dat hy total inklusief is, het ook by my opgekom. En juis hiereen steek daar dalk die geheim van hulle sukses. Maar ons durf en mag nie met die gevestigte en diepgewortelde bome lol nie. Nee dit is teen die wortels, nie die grond nie.

Wat egter baie hartseer is, is dat die skool nie CAT (Rekenaar toepassings tegnologie) of IT (Inligtings tegnologie) as hoofvakke aanbied vir hulle kinders nie. Dit word slegs as buitemuurse vakke aangebied. Dit is baie baie hartseer vir ‘n skool wat hulle aan die voorfront van sekondêre opvoeding stel. Hartseer. CAT is na my mening nie ‘n opsionele vak vir kinders nie, maar ‘n verpligte een! Ons land het dringed probleemoplossers nodig en alhoewel CAT nie programering insluit as deel van die kurrikula nie, het dit ‘n sterk probleemoplossingsaanslag.
Maar tot daar gelaat. Grey College is ‘n voorbeeld vir ander skole, skole met minder geld, minder hulpbronne, minder onderwysers, en baie swakker salarisvoordele vir die personeel. Die skool is ook ‘n voorbeeld om te wys dat daar wel waarde in die nuwe FET (Sekondêre opvoedingstel kurrikulum) sit. Wat ‘n prestasie om amper die nommer een akademiese skool in die land te wees.

Ek haal my hoed af.
Eers en dit is uiters belangrik, wees respekvol in die volgende afdeling. Handhaaf ‘n minuut stilte....
‘n Minuut stilte vir alle onderwysers wat genadewerk doen. Onderwys is ‘n liefdeshandeling en nie ‘n beroep nie. Dit is meer ‘n loopbaan as ‘n renbaan, met die klem op loop. ‘n Gewone onderwyser sal ook nie al wil hy ook ‘n vinnige motor ry nie. Hulle kan dit bloot net nie bekostig met hulle salarisse nie. SIES aan die regering! SIES SIES SIES, Sies aan tannie Pandor. SIES. Nog ‘n minuut stilte. Die keer vir dankbaarheid!

Waardeer onderwysers! Hulle is kosbaar.

Groete vir jou.

Blerts

Saturday, March 14, 2009

Tata MaMaggie


Ek kyk vandag met waserigge oe na die skerm.

MaMaggie is oorlede.

En ek is baie hartseer saam met haar kinders. My hart is sommer stukkend. En ek huil.

Die Here stuur baie mense oor 'n mens se pad, regtig baie. Party laat Hy toe dat julle paaie net vir 'n kort tydjie kruis en ander gee Hy die geleentheid om aan jou te skaaf, en aan jou te vorm.

Maggie Brenda Basson was so, 'n persoon.

Maggie het vir ongeveer 21 jaar lank vir ons gewerk. In 2004 het sy egter op pensioen gegaan, en sederdien werk haar dogter as my huisbestuurder. Ek het nog nooit, en ek glo nie ek sal ooit weer die voorreg he om saam met so 'n famielie 'n deel te vorm nie.

Maggie hulle het toe ons nog op Klip en Kruisfontein plotte gebly het op in 'n huis op iemand se plot gebly. Sy was een van die eerste huishulpe wat my ouma Stienie en my ma ooit aan diens gestel het in die vroee 80ger jare. My ouma hulle kon nooit uitgepraat raak oor hoe Maggie dit kon regkry om 'n ou Aluminium pot te laat lyk asof hy nou net van die winkelrak afgekom het nie.

Maggie was daar in seker een van die donkerste tye in my lewe! My broer was maar nog 'n baba tydens toe ek haar leer ken het. Maggie het soos sy baie keer self gese het my boetie grootgemaak. In hierdie sin steek daar baie waarheid. Sy het gereeld vir hom gese, "Sies, ek het jou grootgemaak, jou ge-abba op my rug, en jou 'Layers' gechange". Sy het ook. Sy was daar toe ons ma van ons af weggeneem is en het net soos my ouma Stienie en die res van die familie baie hard gehuil. Maggie was vir ons 'n steunpilaar.

Die verhouding tussen ek en my eerste stiefma, was nie altyd soos wat 'n mens dit verwag het nie. En in tye as dit baie baie sleg gegaan het was ou Maggie maar altyd daar agter in haar huis op ons plot. (Sy en haar familie het op ons plot kom bly na my ma se dood). Ouma Anna was vir Maggie ook soos 'n Ma, en ek kan onthou dat sy eenkeer vir ou Maggie haar eie Bybel gegee het. Maggie was bly daaroor.

Ouma Anna en Maggie het ook gereeld ou kerk liedere saamgesing. Maggie kon vreeslik goed "harmoniseer", en het op liedere soos: "What a friend we have in Jesus" 'n besonderse klank verleen.

Ouma Anna het haar leer kook. En in die beginjare het ou Maggie meer eksperimente gehad as etes. :-) Dit sal my altyd bybly. In 1990, het ons vir 6 maande Pretoria-Noord toe verhuis. Maggie het saam-getrek. En agter in die erf in 'n klein woonstelletjie gebly. Daardie jaar was 'n hoogtepunt jaar vir Maggie. Haar eerste kleinseun is gebore. Steve. Ek sal dit nooit vergeet hoe sy en ouma Anna die Oggend van die Hospitaal af gekom het nie. Die oorstelpte blydskap, het soos trane oor haar wange geloop. Steve haar eerste kleinkind is gebore. Dit was 'n hoogtepunt in haar lewe.

Ouma Anna moes jaarliks 'n groot koek bak op die verjaarsdag van Steve. (en later die ander kleinkinders) Steve Basson is Paulina Basson se eerste kind.

Maggie was altyd daar. Nadat ouma Anna in die ongeluk was met haar kniee, en sy vir 3 maande lank bedleend was was ou Maggie daar. Maggie het gehelp om na Ouma te kyk, en Maggie het gereeld by haar gaan sit. Maggie het selfs vir Ouma Anna gaan besoek, in Huis Hermon, in toe ouma in haar laaste jare was.

Ek was lief vir Maggie. En is nogsteeds. Ek dink die ontmoeting van Ouma Anna en Maggie in die Hemel was iets groot gisteraand. Dit moes wees, want almal herken mekaar in die Hemel. En dat Maggie daar is, dit glo ek vas.

Ou Maggie het baie kwinkslae gehad. Een van hulle wat ek altyd sal onthou was: "As ek vir jou slaan sal dit so hard wees dat die mure vir jou 'n ander klap gee!" Sy het nooit nie. Nee dit was maar net haar manier.

Haar hande was vir alles altyd reg, en hulp het sy altyd gegee.

My laaste ontmoeting met haar, was kort voor haar dood. Sy het na my toe gekom, uit 'Maggie's Tin Shanti' in Soshanguve. En my gedruk, gesoen op die wang en ek vir haar.

Ek wil glo en vertou ook dat die woorde van die ou Ierse gedig, waar is vandag van haar:

Remembered Joy
Don't grieve for me, for now I'm free!
I follow the plan God laid for me.
I saw His face, I heard His call,
I took His hand and left it all...
I could not stay another day,
To love, to laugh, to work or play;
Tasks left undone must stay that way.
And if my parting has left a void,
Then fill it with remembered joy.
A friendship shared, a laugh, a kiss...
Ah yes, these things I, too, shall miss.
My life's been full, I've savoured much:
Good times, good friends, a loved-one's touch.
Perhaps my time seemed all too brief—
Don't shorten yours with undue grief.
Be not burdened with tears of sorrow,
Enjoy the sunshine of the morrow.

Tata Ma-Maggie ek was lief jy jou!
Dankie vir jou rol in ons lewens, ek sal jou mis en nooit vergeet nie.

Bertie

Monday, March 9, 2009

AS DIE BOEKE OOPGEMAAK WORD


Hieronder is die boodskap wat die Here my toegelaat het om die afgelope sondag aand te bring aan ons gemeente. Dit is my gebed, dat die Here jou ook net so sal seen deur die lees daarvan as wat hy my gehelp het om die inhoud na te vors.


As die Boeke oopgemaak word: 'n Beknopte studie in die Gereformeerde Eskatelogieleer

Skriflesing:

Luk 12: 1 – 10
Luk 12:1-10 Die mense het intussen by die duisende saamgedrom en mekaar vertrap. Toe het Jesus begin praat en Hom in die eerste plek tot sy dissipels gerig: "Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is hulle huigelary. (2) Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. (3) Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word; en wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebasuin word." (4) "Aan julle, my vriende, sê Ek: Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak en daarna niks verder kan doen nie. (5) Ek sal vir julle sê vir wie julle bang moet wees: vir Hom wat mag het om, ná die dood, in die hel te werp. Ja, Ek sê vir julle, Hóm moet julle vrees. (6) "Word vyf mossies nie vir twee sent verkoop nie? Tog word nie een van hulle deur God vergeet nie. (7) Selfs die hare op julle kop is almal getel. Moenie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies." (8) "Ek sê vir julle: Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook openlik uitspreek voor die engele van God. (9) Maar hy wat My voor die mense verloën, sal voor die engele van God verloën word. (10) "Elkeen wat teen die Seun van die mens iets sê, kan vergewe word; maar hy wat teen die Heilige Gees laster, kan nie vergewe word nie.

Luk 16:19 – 31
Luk 16:19-31 "Daar was ‘n ryk man wat duur en deftige klere gedra en elke dag feestelik en weelderig geleef het. (20) (16:20-16:21) En daar was ‘n arm man met die naam Lasarus wat by die deur van die ryk man gelê het in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. (21) 21 (22) "Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. (23) Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lasarus langs hom en hy roep: (24) ‘Vader Abraham, ontferm u oor my. Stuur tog vir Lasarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur.’ (25) Maar Abraham sê: ‘My kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lasarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. (26) En buitendien is daar ‘n groot kloof tussen ons en julle, sodat dié wat hiervandaan wil oorgaan na julle toe, nie kan nie, en dié wat dáár is, ook nie na ons toe kan oorkom nie.’ (27) Toe sê hy: ‘Ek smeek u dan, vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. (28) Ek het nog vyf broers. Laat hy hulle dringend gaan waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie.’ (29) Maar Abraham sê: ‘Hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister.’ (30) Hy antwoord egter: ‘Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle hulle bekeer.’ (31) Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie al sou iemand uit die dood opstaan."

Op 20: 1 – 15
Opn 20:1-15 Toe het ek ‘n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met ‘n groot ketting in sy hand. (2) Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir duisend jaar vasgebind. (3) Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die duisend jaar om is nie. Daarna moet hy ‘n klein rukkie losgelaat word. (4) Toe het ek trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit, en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop en op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus duisend jaar lank geregeer. (5) Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die duisend jaar om was nie. (6) Geseënd en heilig is dié wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom die duisend jaar lank regeer. (7) Wanneer die duisend jaar om is, sal die Satan uit sy gevangenskap losgelaat word. (8) Dan sal hy gaan om die nasies wat tussen die vier uithoeke van die aarde is, die Gog en Magog, te verlei, en om hulle byeen te bring vir die oorlog. Hulle is so baie soos die sand van die see. (9) Hulle het oor die hele oppervlakte van die aarde aangekom en die laer van die gelowiges en die geliefde stad omsingel. Toe het daar vuur van die hemel af gekom en hulle verteer. (10) Die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swael gegooi, daar waar die dier en die vals profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. (11) Toe het ek ‘n groot wit troon gesien en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. (12) Ek het die dooies, groot en klein, voor die troon sien staan, en die boeke is oopgemaak. Daar is ook ‘n ander boek oopgemaak, dit is die boek van die lewe. Die dooies is toe geoordeel volgens wat daar in die boeke geskrywe staan oor alles wat hulle gedoen het. (13) Die see het die dooies teruggegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dooies teruggegee wat in hulle was, en oor elkeen is geoordeel volgens wat hy gedoen het. (14) Toe is die dood en die doderyk in die vuurpoel gegooi. Dit is die tweede dood, die vuurpoel. (15) As daar gevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskrywe staan nie, is hy in die vuurpoel gegooi.

Ek gaan later weer na die drie tekse en ander verwys.

Geseënd is die wat na Gods woord luister en dit ter harte neem.

Ek het eenkeer per geleentheid voor hierdie kansel in 1994 belydenis van geloof af gelê. Een van die dinge wat ek daardie aand gestel het is dat ek glo in die 3 formuliere van eenheid. Wat insluit die Heidelbergse Katagismus, die Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dortse Leerreels.
Hierdie 3 formuliere van eenheid word algemeen aanvaar deur al die gereformeerd geoorienteerde kerkgenootskappe.

Daarom hou ek vanaand as deel van hierdie boodskap en in aansluiting daarvan Nederlandse Geloofsbeleidenis Artikel 37 ook aan u voor:

Nederlanse Geloofsbelydenis - Artikel 37
Die laaste oordeel, die opstanding en die ewige lewe

Ons glo ten slotte, in ooreenstemming met die Woord van God, dat, wanneer die tyd gekom het wat die Here bepaal het - dié tyd is vir alle skepsels onbekend - en die getal uitverkorenes volledig sal wees, ons Here Jesus Christus met groot heerlikheid en majesteit uit die hemel sal kom, liggaamlik en sigbaar, soos Hy opgevaar het (Hand. 1:11), om Homself as Regter oor die lewendes en dooies aan te kondig, terwyl Hy hierdie ou wêreld aan vuur en vlam sal prysgee om dit te suiwer. Dan sal, gedaag deur die stem van die aartsengel en deur die geklank van die basuin van God, alle mense, mans, vrouens en kinders, wat van die begin van die wêreld af tot die einde toe geleef het, persoonlik voor hierdie groot Regter verskyn (1 Tess. 4:16). Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die siel van elkeen saamgevoeg en verenig met sy liggaam waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander sterwe nie maar in 'n oogwink verander en uit verganklikheid onverganklik word. Dan sal die boeke, dit is die gewetens, geopen en die dooies geoordeel word (Op. 20:12) volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit goed was of sleg (2 Kor. 5:10). Ja, die mense sal rekenskap moet gee van elke ligsinnige woord wat hulle gesê het (Matt. 12:36), al beskou die wêreld dit slegs as kinderspel en tydverdryf; en dan sal die geheime bedrog en huigelary van die mense in die openbaar voor almal oopgevlek word.

Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en skrikwekkend maar vir die vromes en uitverkorenes begeerlik en troosryk. Want dan sal hulle volle verlossing voltooi word, en hulle sal daar die vrugte ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle onskuld sal deur almal erken word, en hulle sal die verskriklike wraak sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, verdruk en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word; hulle sal onsterflik word dog slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is (Matt. 25:41). Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle naam voor God, sy Vader (Matt. 10:32), en sy uitverkore engele bely; alle trane sal van hulle oë afgevee word (Op. 21:4). Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie regters en owerhede as ketters en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit genade sal die Here self hulle so 'n heerlikheid gee as wat die hart van 'n mens nooit kon bedink nie.

Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk verlange om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten volle te geniet.

AMENHierdie drie teksgedeeltes, asook NGB Art 37 raak aan ‘n teologiese onderwerp wat bekend staan as die Eskatelogie.

Eskatelogie: Is die studie van die eindtyd. Die oorhoofse gedeelte van die boek Openbaring handel daaroor, asook van die tekste wat ek vanaand voorgelees het. Ps 110 is volgends die kenners ook ‘n voorbeeld van ‘n outestamentiese eskatologiese verwysingsteks.

As ek dus wil begin om ‘n boodskap te bring aangaande hierdie gedeeltes wil ek tog oor elkeen van hierdie teksgedeeltes met u ‘n paar gedagtes deel:

Eerstens die gedeelte in Lukas 12.

In hierdie gedeelte kry ons mense wat in ‘n groot skare saamdrom om na Jesus te luister, vers 1 (hoofstuk 12) se dat die mense mekaar eintlik vertrap het. U ken van vertrapping, ja meskien nie ‘n ‘n kerk geleentheid nie, maar dalk by ‘n sportbyeenokoms.

Ons moet afvra, wat was Jesus se boodskap aan hierdie groot skare?
Wat het Jesus gesien as die allernoodsaaklikste boodskap?
Wat was Sy Tema?
Ons moet in ag neem dat hierdie ook een van Jesus se laaste boodskappe was.

Wie was die teikengroep? Sy teikengroep was die alledaagse mense, die met gewone werke, of dalk die daarsonder, maar sy teikengroep was ook die skrifgeleerdes, ja die groot teoloë van daardie tyd. Die teksgedeelte praat van sy dissipels, nou in hierdie konteks moet ons dit nie net verstaan, as jy gewone 12 dissipels nie, maar ook an die mense wat Hom dag en nag gevolg het.

Is die Hel en die wat daarin verlore gaan ook vir jou eerste prioriteit?
Ek meen: dit is ons as kinders van die Here se opdrag om die verkondinging van die genade aan ander bekend te maak? Is dit ook joune?

Hoeveel van die preke wat ons vandag oor die radio, of oor die TV of in die kerk hoor, gaan nog oor die Hel?
God se toorn, en oordeel is net so ‘n belanrike eienskap as Sy liefde, en geduld, en sagmoedighed, en almal.
Dat God gevrees moet word, is vir ons baie baie duidelik in vers 5. En as Christus self so sê, kan ons durf om met Hom daaroor in stry te wees. Kan ons Hom tot ‘n leuenaar maak?

Jesus het baie keer vir die gelowigges gepreek, ja die hoogstaande, hoogeagte, (durf nie met hom stry teoloë) Ja die met groot geleerde, kwalifikasies . Jesus het baie keer spesifiek net met hulle gepraat. (Kyk gerus na Matt 23)

Jesus het baie keer ook gepraat oor die valse lering van die teoloë van daardie tyd, en die woorde van 2Tim 4:3-4 word al hoe meer waar:
want daar sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. (4) Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend.

Een van Jesus se laaste waarskuwings aan die gemeente die dag was: "Pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is hulle huigelary.
M.a.w pasop vir valse leringe!
PASOP vir “false teachings”

Dr John McArthur haal in ‘n preek iemand aan wat gesê het dat:
“False religion provides a damming religion something that sin does not do!”

Jy weet of jy ‘n huigelaar is.
Jy weet of jy skynheilig is.
Jy weet watse teologie jy aanhang.

Alles wat jy ooit gesê het.
Alles wat jy ooit gedoen het.
Alles wat jy voor en vir die ander weggesteek het, ja alles sal eendag geopenbaar word.

En dit, ja dit sal geopenbaar word, as jy verlore is.

Oscar Wild, wat op sy oudag beken het dat hy ‘n wilde homoseksuele lewe gely het, het gesê: “He has forgotten, that what a man hides he will oneday be heard shouted from the housetop.”

Baie ongelowiges gaan eendag die doderyk binnegaan, vol geloof, geloof aan dit wat hulle geglo het toe die huigelaar teoloe dit aan hulle verkondig het.

En hulle het dit geglo.... omdat... omdat.... omdat hulle dit graag wou hoor, en nie die waarheid nie.
So wat sê dit als vir jou en vir my?
Dit se en stel dit onomwonde dat kinders van die Here (teoloe) inkluis hulle meer moet besig hou met die dinge in die woord as die teologie buite die woord. Want as jy jou met die Bybel bemoei, dan lees jy naderhand nie meer die Bybel nie maar die Bybel, lees jou!

Nou wat gaan gebeur, wat gaan die regsproses wees die dag as die Here kom?

Hierdie vraag word deels vir ons beantwoord uit Openbaring 20 asook soos omvat in NGBL Art 37.

In die gedeelte van Openbaring word daar vertel van ‘n sekere hoof gebeure (noem dit 3 fases as jy wil)
Voorbereiding vir die Hofsaak -> Die Hofsaak en beslissing -> en dan die vonnis.

In die eerste plek, word daar voorbereidings getref.

Wat is die voorbereidings?
Die Hemel word in gereedheid gebring vir die regsaak, en vir dit om plaas te vind moet daar eers sekere dinge, gebeur.

Wat is hierdie dinge? Dr Willie Marais skryf in ‘n boek genaamd: Aktuele Sake onder andere die volgende oor die “Wederkoms van Christus”. Marais (2001:264)
Hy skryf en stel:

Oor die wederkoms van die Here skryf Paulus:

1 Kor 15:51-53 Kyk, ek maak ‘n geheimenis aan julle bekend: Ons sal nie almal sterwe nie, maar ons sal almal verander word. (52) By die laaste trompet sal dit in ‘n oomblik, in ‘n oogknip gebeur, want die trompet sal weerklink, en die dooies sal as onverganklikes opgewek word, en ons sal verander word. (53) Hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike beklee word, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike.

Hy verduidelik dat die almal wat daar van gepraat word in hierdie teks al die mense insluit wat nog lewe die dag as die Here kom; die gereddes sowel as die ongereddes. Almal moet met onverganklikheid beklee word want die wat gered word beërf die ewige lewe;

(want ons lees in)

1 Joh 5:11-13 En die getuienis behels dít: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun. (12) Wie die Seun het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. (13) Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo.

En die wat verlore gaan beerf die ewige straf; want
Opn 14:9-13 ‘n Derde engel het agter die eerste twee aan gevlieg en hard uitgeroep: "Wie die dier en sy beeld aanbid en ‘n merk op sy voorkop of op sy hand aanvaar, (10) sal van die wyn van God se toorn moet drink. Dit word onverdun in die beker van sy oordeel ingeskink. In die teenwoordigheid van die heilige engele en die Lam sal hy met vuur en swael gepynig word. (11) Die rook van hierdie pyniging styg tot in alle ewigheid op, en hierdie mense het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en dié wat die merk van sy naam aanvaar." (12) Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. (13) Toe het ek ‘n stem uit die hemel hoor sê: "Skryf op! Geseënd is dié wat van nou af in die Here sterwe." "Ja," sê die Gees, "hulle sal rus van hulle arbeid, want alles wat hulle gedoen het, volg hulle."

In die gedeelte in Openbaring 20 wat ons saam gelees het praat dus van n’ opstanding van die nuwe ligaam om onverganklik saam met sy siel verenig te wees.
Daar word dus in openbaring na twee opstandings geimpliseer/verwys.

Die “eerste opstanding” (Op 20:5,6) verwys dus nie na die ligaamlike opstanding nie, maar na ‘n opstanding vir die gelowiges as ‘n deurgang na die lewe:

Luk 20:34-39 Jesus sê vir hulle: "In hierdie wêreld trou die mense met mekaar, (35) maar dié wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding uit die dood, trou daar nie meer nie. (36) Hulle kan ook nie meer sterwe nie; hulle is soos die engele. Hulle is kinders van God, omdat hulle uit die dood opgestaan het. (37) Dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van ‘die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob’. (38) Hy is nie ‘n God van dooies nie maar van lewendes, want by Hom leef hulle almal."

Opn 6:9-17 Toe die Lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. (10) Hulle het hard geroep: "Hoe lank nog, heilige en getroue Heerser? Wanneer voltrek U die oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde?" (11) Aan elkeen van hulle is daar lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê om nog ‘n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. (12) Ek het gesien toe die Lam die sesde seël oopmaak: daar het ‘n groot aardbewing gekom. Die son het swart geword soos rouklere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. (13) Die sterre aan die hemel het op die aarde geval soos die navye van ‘n vyeboom afval as dit deur ‘n sterk wind geruk word. (14) Die hemel self het verdwyn soos ‘n boekrol wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskud. (15) Die konings van die aarde, die hoofamptenare en die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kranse van die berge weggekruip. (16) Hulle het vir die berge en die kranse gesê: "Val op ons en bedek ons vir die oë van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam. (17) Die groot dag waarop Hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande kan bly?"

Die mense wat deel is van die eerste opstanding, sal wees saam met Christus in die stad van die Lewende God:
Heb 12:18-23 Julle het immers nie gekom by ‘n tasbare berg met brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, (19) trompetgeskal en geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. (20) Die bevel dat selfs ‘n dier wat aan die berg raak, met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. (21) So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het: "Ek sidder van angs!" (22) Maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God, dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele, by die feestelike samekoms, (23) die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat Regter oor almal is, en by die geeste van dié wat vrygespreek en wat nou volmaak is,

Hierdie siele is daar waar Christus is: Fil 1:23 Ek is in ‘n tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

“Die tweede opstanding” word geimpliseer deur Johannes alhoewel, dit nie direk gestel word nie. Vlg (Openbaring 20:5,6)

Die tweede opstanding is dus die algemende opstanding waneer die liggame uit die stof van die aarde opgewek word, waneer die dood en die doderyk sy dode teruggee.
(Joh 5:28,29; 1 Kor 15:51-55; Op 20:13)

Van die liggaamlike opstanding leer die Bybel in Dan 12:2 tot Op 20:12,13 dat die opstanding die gelowiges sowel as die ongelowiges insluit.

Prof PJ de Bruyn (de Bruyn, 1992:34,35,36) beskryf die, proses wat gebeur waneer ‘n mens sterwe kom, die wederkoms, opstanding en die oordeelsdag as volg wanneer hy skryf dat:

By die dood
Op die oomblik as die mens sterwe word die band verbreek wat liggaan en siel tot ‘n wonderlike eenheid saambind, sodat die liggaam en die siel dan dus los van mekaar is. Gewoonlik word die liggaam daarna begrawe. Die siel van die gelowige gaan na die dood direk na Christus waar dit daar in ‘n bewuste toestand ‘n voorlopige vreugde en saligheid geniet tot en met die wederkoms van Christus. Op daardie dag word die liggaam en die siel verenig wat ‘n volle saligheid op die nuwe aarde sal smaak. Die siel van die ongelowige gaan by die dood direk na die verdoemenis en ervaar dan voorlopige smarte tot en met die wederkoms van Christus wanneer die liggaam en die siel verening word om saam met die ewige smarte in die hel te gaan.
(Vlg Luk 16:19-32, Luk 23:43, Fil 1:21,23, 1 Pet 3:9, Matt 22:31,32, Joh 11:25,26, Op 6:9,10 en Heidelbergse Kattigusmus vraag en antwoord 57,58)
57 Vraag: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou?

Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie (a), maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word (b).

(a) Luk 16:22; 23:43; Fil 1:21, 23. (b) Job 19:25, 26; 1 Joh 3:2; Fil 3:21.

58 Vraag: Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe?

Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar (a), ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit - 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie - om God daarin ewig te prys (b).

(a) 2 Kor 5:2, 3. (b) 1 Kor 2:9.

Die opstanding uit die dood
Sodara die basuin van God gehoor word wat die wederkoms van Christus oor die aarde aankondig, sal die dooies opgewek word en die gelowiges wat nog lewe, sal verander word, sodat hulle net soos dei wat uit die dood opgewek is verheerlikte liggame sal hê. By die wat uit die dood opgewek is word die liggaam en die siel dan weer verening. (Vgl 1 Tess 4:13-18, 1 Kor 15:51,52)
Die opstandingsliggaam sal enersyds dieselfde liggaam wees as die wat die mens tans het; andersyds sal die liggame tog heeltemal anders daar uitsien omdat dit verheerlik sal wees.
Paulus verduidelik dit met die beeld van die saad en die plant wat daaruit voorkom. (1 Kor 15:35-38 en 42-44)
Dink ook aan die vlinder. Die vlinder is dieselfde wese wat vroeëer ‘n wurm en daarna ‘n papie was. Tog is die gedaante van die vlinder baie mooier en indrukwekkender as toe dit ‘n wurm of ‘n papie was. So is dit dus by die opstanding uit die dood: Ons het dieselfde liggaame as nou; tog is dit baie anders en baie heerliker as nou.


Daarna, as dit gebeur
In die tweede plek word die regspraak gelewer in ander woorde die oordeelsdag vind plaas.

Die oordeelsdag en ewige bestemming.
Op die oordeelsdag sal die mense wat deurt die eeue heen gelewe het voor Christus verskyn om geoordeel te word. Of ons gered en of ons veroordeel sal word sal dis daarvan afhang of ons waarlik in Christus geglo het en Hom ook uit geloof met ons lewe en ons werk gedien het of nie. Die mese sal geoordeel word volgens hulle werke. (Vgl Pred 12:14, 2 Kor 5:10, Op 20:12) Op die oordeelsdag sal die boeke geopen word. Met hierdie boeke word ons gewetens bedoel. Daarop word alles wat ons op hierdie aarde gedink, gedoen en gesê het onuitwisbaar opgeteken op die oordeelsdag word die geopenbaar. (Vgl Matt 12:36, 25:14-46, Nederlandse geloofsbelydenis NGB Art 37)
Die ongelowiges en die goddeloses sal weggestuur word om vir ewig die smarte van die hel saam met die duiwel en sy engele te verduur. (Vgl Matt 10:28, 25:41,46, Op 20:8, 21:10) Die gelowigges wie se name egter in die boek van die lewe opgeteken is (Op 20:12,15) hulle sal uit genade ter wille van die soenverdienste van Christus vrygespreek word om die ewige lewe met volmaakte vreugde en geluksaligheid te verkry as hulle op die nuwe aarde onder die nuwe hemel altyd by die Here sal wees. Die heerlikheid wat die kind van die Here daar verewig sal ervaar sal groter wees as wat ‘n oog gesien, ‘n oor gehoor en in die hart van die mens ooit opgekom het. (Vgl 1 Kor 2:9)
Prof PJ de Bruyn (de Bruyn, 1992:34,35,36)

Ds Willie Marais (Marais 2001:272) verduidelik dat: Die boek van ons gewete of dan nou die verhaal van ons lewe begin al van voor ons geboorte omdat ons in sonde ontvang en gebore word. (Vgl Job 14:4, Ps 51:7, Rom 3:22,23, Rom 5:12, Ef 2:1-3)
Die oordeel gaan dus oor ons:
 verborge sondes (Pred 12:14, Rom 2:16);
 oor ons begeertes (Eks 20:17)
 oor ons gesindhede (1 Joh 3:15)
 oor ons gedagtes (Mark 7:21,22)
 oor ons woorde (Matt 12:36)
 oor ons werke (Op 20:12)
Die groot vraag is dus? Het ons heilig gelewe? (1 Pet 1:15,16)
(Marais 2001:272)

Kan ons weer na Luk 12 v 2 en 3 kyk. Op die oordeelsdag sal daar vir die ongelowige iets vreeslik gebeur want: (2) Daar is niks bedek wat nie onthul sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. (3) Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die daglig gehoor word; en wat julle agter geslote deure vir iemand in die oor gefluister het, sal van die dakke af uitgebasuin word."

Ek wil tog iets verder sê oor hierdie gedeelte van die binnekamers en agter geslote deure. Tydens my voorbereiding deur hierdie gedeeltes het die gedagte van MXIT by my opgekom. Liewe jong maat en vriend? Wat het jy al daar binne in die chatrooms gesê en gestel?
Het jy werklik gedink dat dit ‘n geheim sal bly?

Vir die ongerredde sal dit wees soos ‘n betroubare notule wat bevestig gaan word. Jou hele gewete al wat jy gedoen het sal teen jou en verby jou speel soos ‘n rolprent.

Op daardie dag gaan die sonde, en die daaropvolgende smaad deur die gewetens van die ongereddes as’t ware as ‘n film vertoon word. En daar sal die ewigheid wees vir almal om daarna te kyk.
Moenie bekommerd wees oor hoe lank dit gaan neem nie of dat dit dalk te lank gaan neem nie. Die lig van God se waarheid sal alles uitwys aan die goddelose.
Die regspraak en die oordeel vir die ongeredde die wie se name nie in die boek van die lewe staan nie is finaal.
Die bestemming vir die ongerredes is die HEL daar is geen omdraaikans dan meer nie.
Die Bybel se in baie baie duidelike terme. 2Ko 6:2 Hy sê: "Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp." Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding.
God se tyd en dag van jou redding is altyd vandag en nou. Ek kan dit oor vandag en nou sê, maar ek kan dit nie oor ‘n uur van nou af sê nie, want dalk is dit dan reeds te laat vir jou.

Dit bring ons by nog ‘n belangrikke vraag.

En wat van die gelowige?

Wat van die kinders van die Here gaan hulle ook moet rekenskap gee van alles wat hulle gedoen het op daardie dag?
Gaan daar ook ‘n klagstaat van die oordeel vir hulle wees?

Die antwoord op hierdie vraag lê gelukkig vir die gelowige opgesluit in Op 20:12.

 NÉÉ die kinders van die Here se name staan in die Boek van die Lewe die ander boek. Goddank nee, deur die genade en deur Christus se kruisverdienste is hulle vrygesrpeek.
 Die wie se name in die boek van die lewe stan se sondes is bedek met die bloed van Christus.
 Hulle is volkome vrygekoop en verlos.
 Rom 8:1 Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.
 Dat die kinders van die Here wel rekenskap sal gee oor die dinge wat hulle op aarde gedoen het is ook waar, maar dit is ‘n onderwerp vir ‘n ander geleentheid.
 Verloste,gelowige, wedergebore kinders van die Here, sal vir altyd saam met Christus in die Hemel wees.

In die derde plek word word die vonnis gefel.

Om meer duidelikheid te kry aangaande die hel, het die Here Jesus die gelykenis vertel van die ryk man en Lasarus.

‘n Gelykenis is ‘n storie of illustrasie wat gebruik word om ‘n waarheid te verduidelik.

Uit die verhaal van die ryk man is Laserus en die voorafgaande gedeeltes in Lukas 12 waar die Here ander gelykenisse ook vertel, kan ons aflei dat twee van die sondes van die ryk man was dat:
 Hy geld as sy god beskou het en dat
 Hy hom nie ontferm het oor die arme nie.

Dalk het die ryk man gesê: Nee sjoe moet hom nie te veel help en bederf nie want net-nou raak dit ‘n gewoonte. Môre sit hy dalk weer hier.
Is ons nie ook dalk partykeer so met mense wat op ons pad kom nie? (Hier moet ons onderskeiding maak tussen die beroepsbedelaar en die wat werklik in nood is)

Iemand het per geleentheid gese: Die mens kan eerder ‘n duisend maal eerder siek wees na die liggaam as kreupel na die gees.

Die belaar sterf en meskien het die bedelaar sommer ‘n armsalige begrafnis gehad, toegemaak in ‘n kombers en is begrawe.

Die gelykenis vertel vir ons dat die ryk man ook tot sterwe gekom het en begrawe is:
In my verbeelding kan ek my die begrafnis van die ryk man voorstel:
mooi blomme,
stampvol kerk,
dalk ‘n gedig of twee,
roerende begrafnisrede,
pragtige diens deur die predikant en dalk die allergrootste grafsteen.
En waar is hy nou?

Hoe baie waar is hierdie nie ook van vandag se begrafnisse nie. So terloops? Het jy al aan jou eie begrafnis gedink?

Prof Kolie Kotze het per geleentheid is in die lyn gesê van: Die begrafplase se grafstene skreeu die laaste leuen van party mense uit.

In my verbeelding wonder ek dalk wat gebeur het in die doderyk toe die ryk man daar aankom: (Kan jy jou indink wat gebeur het toe die ander verlorenes sien dat hy ook daar opdaag?)

Ja hier is jy nou ook, het van sy mede gevangenis gesê: “Feel at home”, maak jou tuis.
Sjoe en is jy... is jy... is jy ... is jy ook hier, Sjoe jy was dan ‘n ouderling, jy was dan so gereeld in die sinagoge.

En wat is dalk gesê toe die arm man in die Hemel aankom?
Daar was dalk musiek in die Hemel, God se kind is veilig tuis.

Jesus vertel die gelykenis aan die mense omdat hy wil hê dat ons moet verstaan dat -
AAN DIE ANDER KANT VAN DIE GRAF:
 Aan die ander kant van die daar kan ‘n mens sien. Of jy nou blind was op aarde of nie. Die ryk man herken vir Abraham onmiddelik, niemand het dit vir hom gesê nie
 Aan die ander kant van die graf herken alle mense mekaar. Die vraag is maak hierdie gedagte jou bly? Dalk gaan jy iemand eendag herken wat jy verlei het tot sonde. Dalk gaan daar eendag iemand wees dat jy een van die oorsake is dat die persoon in die verderf is, iemand wat jy saam in die dondker geheime kamers mee verkeer het. Jy gaan die mense herken maak nie saak aan watter kant van die doderyk jy is nie. Dalk gaan jy eendag hoor: DIS JY DIS JY DIS JY Dis jou skuld dat ek hier is dis jy dis jy!
 Aan die ander kant van die graf kan elke mens praat. Die taal maak nie saak nie maar dat ons mekaar sal verstaan dit is seker.

Die rykman vra nie verniet dat sy tong aangeraak en afgekoel moet word nie. Sy tong het hom dag en nag herhinder aan die dinge wat hy gese het. Sy gedagtes sy tong is sy vuur. Jes 66:24 En hulle sal uitgaan en die lyke sien van die mense wat teen My opgestaan het; want hulle wurm sal nie sterwe en hulle vuur sal nie uitgeblus word nie, en hulle sal afgryslik wees vir alle vlees.
Jy sal jou sondes onthou, JY SAL AL JOU SONDES, ALLES ALTYD ONHOU, ja jy sal jou sondes bedink, en dit sal aan jou vreet. Dit sal voordurend aan jou tong wees!

Die vraag wat opkom is, wat maak jy vandag nog met jou tong?

In die NGB leer ons dat die boeke dui op ons gewetens, wat gaan op ons gewetens wees?
Wat gaan ons onthou?
 Kerkklokke wat lui, en ons wat eerder tuisbly.
 My gholfballetjie sondae oggende op die gholfbaan
 Baie gaan dink en dink en dink oor die dinge wat hulle dalk by hulle ouers geleer het, ma se eerste sigaret, en pa se drankie. Ma en Pa en onwilligheid om hulle kinders in die weë van die Here op te voed. Baie gaan dalk dink aan hulle eie broers en susters, broer jy was die verkeerde voorbeeld, sussie hoekom het jy my dit laat doen?
 Dalk gaan jy al die skinderstories en slegmaakstories van ander onthou wat jy valslik teenoor hulle vertel het.

Hoeveel mense is nie daar vandag reeds wat nog lewe nie, en hulle bid reeds dat hulle die DROGBEELDE van hulle sondes moet vergeet. Hoe erg gaan dit nie eendag in die verderf wees nie.

Hierdie selfde boodskap gaan dalk, eendag vir EWIG in jou kop ronddwaal, vir ewig op jou lippe wees.

God se tyd om gered te word is altyd vandag, vandag want wie weet wat more inhou?

AAN DIE ANDER KANT VAN DIE GRAF:
 Aan die anderkant van die graf gaan die mense mekaar in die hel verwyt. WAAK WAAK dan teen van die mees gevreeste woorde in die hel:

JY JY JY!!! Dit is jou skuld.

Waar staan jou naam opgeteken?

In watter boek is jou naam?

Kan God jou nog red. Ja verseker.

Vandag is nie verniet die dag van jou heil en die dag van jou welbehae nie. Kom maak vandag die dag dat daar musiek en blydskap is in die Hemel oor jou!

Amen.Verwysings

BYBEL, OAV (1953) Met verklarende aantekeninge: Deel III

DE BRUYN, P.J. (1992) Die Gesonde Leer. Potchefstroom. Calvyn-Jubeleumboekefonds

ENGELBRECHT, B.J., PELSER, H.S., VAN ZYL, A.H., (1986) Wat sê die Bybel: Deel I, Pretoria, JP van der Walt

GERDENER, G.BA, (1971) Handboek by die Katkisasie, Pretoria, NG Kerk Uitgewers

MARAIS , P.W., (2001) Aktuele Sake- Dr Willie Marais. Pretoria, Anrics

MARAIS , P.W., (1993) Die laaste dag op aarde- Dr Willie Marais. Pretoria, Aktua Pers


Monday, March 2, 2009

Ek is Gereformeerd


Vanoggend is een van daardie oggende in my lewe, wat oorgegaan het tot in ‘n diep bepeinsing van dinge, en selfs ‘n bepeinsing van my gedagtes. Ek sien ek het baie lanklaas iets op hierdie kubberruim van my geplak, of neergesit vir verdere vertering en kognitiewe nadenke. My gedagtes op die oomblik is regtig van so ‘n aard dat ek voel dat daar ‘n inligtingsgedagtegebeurtenisaneksasie plaasvind. Om so iets te verwerk dink ek ‘n mens moet maar op ‘n punt begin en gedagte vir gedagte deurwerk.

Gedagtebedinkding 1 – Het gewigt

Die weke wat verby is het ek regtig werk gemaak daarvan om gereeld by die gimnasium uit te kom en te oefen. Ek het my egter nie geweeg nie, meskien is ek te bang vir die skaal...... Ek werk egter nog daaraan en sal een of ander tyd die ou apparaatjie aandurf.

Gedagtebedinkding 2 - Oor Sonja

Ek het nie kinders van my eie nie [nie waarvan ek bewus is nie J] maar my broer het 3 sprankel kinders. Ruben, Marie en die heel nuutste toevoeging Sonja. Die outjie was laas week baie erenstig siek in die hospitaal, en dit was traumaties vir die hele gesin vir my ook. ‘n Virale infeksie het haar lugwëe aangetas in so ‘n mate dat sy ‘n suurstoftekort in haar bloed gehad het. Dit was erenstig. Ons het hard gebid en die onverklaarbare Genade van die Here was regtig teenwoordig. ‘n Mens kon dit amper in jou are voel. My oë dam reeds op as ek dit tik. Dankie Here dat u daar is waar u kinders hulle hulp vandaan vra, nie na die berge nie maar na geloof en hoop in die Hart en die grootse hiervan is die Liefde wat U aan ons bewys. Sy is intussen tuis, en sterk baie goed aan. Sy is so-te-sê gesond. Ek bid dat hierdie gebeurtenis tog sal help dat my broer hulle nader aan die Here beweeg en hulle Hom opreg sal ontmoet. Dankie Here dat ek dit van U af kan vra.

Gedagtebedinkding 3 – Ek is gereformeerd

Sondag oggend 15 Februarie 2009 is ‘n preek gelewer in ons gemeente wat my as mens genoop het tot normatiewe nadenke. Die preek is gelewer deur Ds Gerrit Snyman van die Evangeliese Gereformeerde kerk. Ek moet egter eers agtergrond gee oor sy betrokkenheid by ons gemeente. Sedert die einde 2007 is is ‘n gemeenskapsorganisasie genaamd: Maranatha Bana (Die Here kom) “langs” ons gemeente ‘n sentrum gestig. Die organisasie het die verskeie projekte onder hulle vlerk geneem in deels en in samewerking met ons gemeente. Ons gemeente is die bedieningsgemeente vir baie kinders wat in ‘n tuiste in die straat oorkant ons gemeente is. Gaan kyk gerus by (http://www.maranathabana.org/Default.aspx) . Party sondae aande en ook oggende word gemeenskapserediense by ons gemeente aangebied, en sommige van die dienste word gelei deur Ds Gerrit Snyman wat ‘n gekwalifiseerde trauma en gesinsberader is. Dit is vir my wonderlik om te sien hoe mense van alle fasette en van alle agtergronde met dienste na ons gemeente toe kom vir eredienste. Ds Gerrit en sy vrou is ook aktief betrokke by die jeug van die gemeente saam met ‘n bekwame span werkers. (Gaan kyk gerus op die bogenoemde skakel) Ek sien Ds Gerrit as ‘n Evangelisasieprediker, wat totaal daarop uit is om siele vir Gods koninkryk te wen. Baie van sy diense is dan juis van so ‘n aard dat mense opnuut gekonfronteer word met hulle saligheid en hulle verhouding met die Here.

Hy het egter op die 14de Februarie ‘n preek gelewer wat my na die tyd, na my eie karakter en wese laat soek het. Ek wil uit die staanspoor dit duidelik stel dat die boodskap se inhoud Teologies 100% korrek was. Hierdie gedagtes gaan nie oor die preek nie, nee dit gaan eerder oor sekere dinge wat te doen het met my denke en sekere dinge wat te doen het met hoe ek opgevoed is. Laat ek verduidelik:

My gereformeerde agtergrond het ek te danke aan beide my grootouers en in ‘n mate my ouers. My ouma en oupa Buitendag was aktiewe kinders van die Here in hulle gemeente NG Hartbeeshoek waarin ek ook gedoop is. My ander ouma en oupa Kruger was lede van die Gereformeerde kerk. Ek het as klein seuntjie in beide kerke “grootgeword” maar is in die NG kerk gekatkiseer. As kind het ek my “lering” by beide kerke ontvang. Ek het tot vandag toe as mens ‘n diep respek en waardering vir die lering in die Gereformeerde kerk. Ek het respek en ontsag vir die manier waarop hulle die Woord hanteer, en preek (oor wat hulle glo oor eredienssan g.... wel.... dit is iets vir ‘n ander gedagtegeleentheid). Ek het nie meer aldag respek vir die dinge wat kwytgeraak word deur van die NG Kerk teoloë en predikante nie. Baie van die teoloë se liefde vir hulle self en die opinie van mense sal hulle nog eendag duur te staan kom. Ek is egter steeds nog in ons gemeente NG Onderstepoort ‘n lidmaat omdat ek van die opinie is dat ons gemeente uniek is in sy omstandighede en dat die Woord nog suiwer verkondig word. Om terug te keer na my lering en die oorhoofste stelling en draad van hierdie gedagtebedinkding. Ek het baie van God en Christenskap geleer van my Ouma Anna Buitendag. Die Here het werklik toegelaat dat daardie merkwaardige vrou ‘n onbeskryfbare rol sou speel in my lewe wat ek net innig en opreg dankbaar voor kan wees. Wat ek aan haar knie geleer het kan net iemand verstaan wat self die Here deur ‘n ouma of ma leer ken het. Dit is nie regtig beskryfbaar in woorde nie. Sy en my oupa Gielie het my aan huisgodsdiens blootgestel. En na my oupa en my ma se dood (in die selfde jaar) het sy een van die grootste invloede op my lewe gehad, ek wil dit weereens stel... Ek kan dit nie omwoord nie.

Wat ek by my ouma Anna geleer het, en waaraan sy my blootgestel het en hoe het sy my beinvloed en gevorm het; gaan ek onder probeer uiteensit. Daar is baie dinge en ek gaan dit sommer so puntsgewys lys. (nie in enige rangvolgorde nie, en dalk laat ek iets uit)

· Opregte diepe gebed, om vir minute wat soos ure kon vol te sit en bid en werklik vir haar familie in die bres te tree by ons Hemelse vader, was een van haar daaglikse take. Nee nie ‘n aframmeling van ‘n uitgeloopte gedig nie, maar ‘n opregte komunikasie met haar Skepper. Ek het geleer hoe om God aan te spreek, hoe om danksegging te betuig, hoe om vergifnis te vra en hoe om dan te glo in dit wat jy gebid het. Want ons sê mos gelowig Amen. Male sonder tal het ek my oë tydens een van haar gebede oopgemaak en dan gesien hoe sy haar seer knië vryf.

· Waardering vir die Bybel, en die lees daarvan. Daar was ‘n keer in my lewe wat ek werklik as kind afgedwaal het. Ander ouers sou hulle kinders slaan of selfs “ge-ignoreer of verwerp het” nie sy nie. Neé sy het met geduld, deernis en my met die Bybel na die regte pad laat verander en vir my daarvoor gebid. Vir daardie dag is ek tot nou toe dankbaar.

· Waardering vir kerkmusiek. My ouma het soos ek kan onthou ‘n besonderse stem gehad (iets tussen die van ‘n sopraan en ‘n alt) dit was werklik mooi. Gereeld het ons saam gesing en het sy my baie Psalms, Gesange, en ander besonderse liedere geleer. As ‘n klein kind het ek baie baie baie meer Halleluja liedere geken as die meeste van my maats saam. Ons het toe ons nog in die ‘Plotwyk’ was gereeld elke tweede vrydag aand gaan lofsing by ‘n ander lidmaat se huis. Daar was sommer ‘n klomp mense wat verskeie instrumente gespeel het elke keer, en boenbehalwe al die bekende liedere wat ons daar gesing het het ek ook bloodstelling ontvang aan meer ’Charismatiese’ liedere. Elke tweede vrydagaand was ‘n LOFSANGFEES!! Sonder pretensies, sonder dogma en werklik uit die hart uit. Daar is selfs ook soms hande geklap tydens een of twee liedere wat dit amper vereis het. (Natuurlik het nie almal nie maar dit was nogsteeds snaaks vir ‘n klomp NG mense in die laat 80ger jare) Maar dit was opreg, en met diepe eerbied.

· Radiokansel. Die stasie met die goeie nuus. Ek wil amper se dat ek glo (tong in die kies) dat my ouma hulle een van die stigterslede was. Daar was nie ‘n oggend wat haar draadloos nie op radiokansel was nie. Dit was vakansietye en saterdae ‘n fees vir my om daarna saam met haar te luister. Oom Karolus en Lente is nogsteeds daar en ek dink Lente is nou sal vir die afgelope 20+ jaar net 5 jaar oud. J By radiokansel het ek in die ‘beginjare’ bloodstelling gekry aan predikers soos Prof. Kolie Kotze (wat toe al oorlede was),Dr Willie Marais en Ds Danie Steyn. (Ai wat ‘n jammerte dat die NG Kerk myns insiens nie meer sulke mense het nie) Ds Willie en Ds Danie het ‘n groot invloed op my lewe gehad. Ek is tans besig om radiokansel se agrief leeg te koop met al hulle preke. Juis omdat dit so diep is, en dat ek baie van my lering aangaande Gods woord uit die preke ontvang. (Die meeste NG Predikante preek deesdae nie meer so nie). Ek het ook gereeld toe radiokansel nog uitgesaai het op FM2000 geluister na boodskappe as ek in die oggend vroeg by die werk is of na die werk toe gery het. Radiokansel se stem het deesdae stiller geword.... (En ek wonder soms of die gebeure daar, nie dalk ‘n waarskuwing is van die Here af aan hulle aangaande hulle huidige programinhoud nie, ek oordeel nie ek voel net soms so) Dit is kenmerkend van die tye dat Radiokansel se slagspreuk verander het van: Die stasie met die goeie nuus, na: “Jou reisgenoot in die soeke na sinvolheid” (Minder Evangelie, meer wêreld, meer mens.... So voel dit vir my in elk geval) In latere jare het ek ook bloodstelling gekry aan mense soos Dr John McArthur. Ek het vir die prediker uit Amerika ongelooflike gesag. Sy liefde vir die woord en die opregte bediening uitleg en verkondiging daarvan stel ek hoog op prys. Meer predikante kan sy voorbeeld volg. Kyk by (http://www.gty.org.za/ [en] http://www.gracechurch.org/home/)

So in repliek op sommige stellings (beide direk maar meestel indirek) van die preek van 14 Februarie 2009. MOET EK SÊ: Ek is gereformeerd, ek is so grootgemaak en dit is deel van my wese, deel van my normatiewe ontwikkeling en wat ek is en wil wees. NEE om so te wees neem my NIE Hemel toe nie, NEE dit maak my ook glad nie salig nie, maar dit gee aan my karakter. Dit be-invloed wat ek dink en wat ek glo. Dit verklaar dus in ‘n mate en speel ‘n rol hoe ek my Christenskap uitleef en dit is vir my belangrik. Dit verklaar en gee verder vir my sin waarom ek stel dat ek gereformeerd is, waarom ek saamstem met die drie formuliere van eenheid, waarom ek verby baie ander kerke ry sondae oggende om te kan sê, ek is ‘n lidmaat van NG Onderstepoort. Dit verklaar ook waarom ek die twaalf artikels opsê, as ek vir myself en ander bevestig waarin ek glo. Omdat ek dus gereformeerd is hou ek van ‘n sekere styl van aanbiding, verkies ek dit om ‘n erediens te sien as ‘n diepe ontmoeting met God, in dankbaarheid wat ordelik geskied. Dit is die ruimte waarin ek voel ek bes geestelik funsioneer. My gereformeerde agtergrond help my om die volgende allerbelangrikste vraag te kan beantwoord, een van die Here Jesus self toe hy gevra het? Wie sê julle is Ek? (Matteus 16:15) Die rots waarop Jesus sy kerk bou, is die geloof dat Hy die Christus is! Gedurig word hierdie fondament ondergrawe.

Ken kan soos baie ander gerformeerdes danbaar antwoord: U is die Christus die Seun van die lewende God. By U alleen is daar redding te vinde vir 'n arme ellendige sondaar (soos ek). Op hierdie belydenis (rots) bou Christus sy kerk, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie!

(Gereformeerde Kerk Centurion)

Liewe Dominees; Dit is goed om Evangelies gerig te wees! Inteendeel - Dit is Christus se opdrag! Dit is goed en uiters noodsaaklik om vir elke onbekende lidmaat tydens die erediens te konfronteer, direk of indirek met sy / haar saligheid!

‘n Erediens moet altyd so ingestel wees dat, iemand wat dalk in die kerkbank sit, die eerstekeer of dalk die laaste keer die evangelie se blye boodskap hoor.

Daarom liewe Dominees, hou asseblief so aan! Hou aan siele wen! Meer predikante moet die voorbeeld volg en die erns daarvan raaksien.

Mag ek groot asseblief, met vrymoedigheid vra, dat hierdie karaktereienskap van my ook erken word, en nie afgebreek word of as iets totaal verkeerds is nie. My redding berus nie daarop nie maar my karakter wel.

Gedagtebedinkding 4 – Komende Sondag 8 Maart

Die Here is goed vir my, in baie opsigte. Een van die opsigte is die dat Hy my toelaat om so een of twee maal per semester ‘n boodskap en getuienis met die ander lidmate in ons gemeente te deel. Dit is meestal vir die Jeug gerrig Vir hierdie getuienis voorreg is ek baie, en innig dankbaar, en die verantwoordelikheid is groot, baie baie groot.

Ek beoog om die komende sondag aand oor die Eskatelogie te praat met van die jongmense en hulle ouers in die gemeente. Dit is ‘n moeilike onderwerp vir my, maar is in die selfde asem ene wat vereis dat ek dieper studie doen, oplees nogmals oplees en regtig afhanklik die Here se leiding vra. Die boodskap wat ek gaan lewer is gebaseer op inligting uit verskeie boeke deur outeurs soos: Dr Willie Marais, Prof GBA Gerdener, Prof PJ de Bruyn. Dan gaan ek ook van drie preke gebruik maak. Die een het ek oor gepraat in ‘n vorige ‘blog’gedagtebeplakking nl: Kinders in die Hand van ‘n Toornige God deur J Edwards. Die ander twee preke is een van Dr Willie Marais: Die Lewe anderkant die Graf en ‘n derde van Dr John McArthur, what the Bible says about Hell.

Ek sal dit dus opreg waardeer indien jy vir my vir komende sondag sal bid.

Hierdie is die langste blogbeplakking nog. Ek hoop jy het iets meer wys geraak van my. Dit was vir my lekker om dit te tik, omdat dit my tot denke toe geforseer het. Los gerus kommentaar.

Tot volgende keer.

Arrie Warrie

Bertie